Мария Григорова

Мария Григорова

Kоординатор


Мария Григорова пряко отговаря за дейността на социалното предприятие Фурна “НадЕжко”, както и за развитието разработването на нови програми, като Училището по социално предприемачество (www.socialenterpriseschool.eu), проекти и разширяване на връзките с бизнеса. Завършила е съвместна Европейска магистърска програма по Управление и опазване на околната среда в Автономния университет в Барселона, Испания, и Университета в Авейро, Португалия и е специализирала в Университета в Нови Южен Уелс, Австралия. Мария е работила четири години като консултант по екологично строителство в Colliers International и ръководила първите проекти по стандарта LEED на Американския съвет за устойчиво строителсво в Югоизточна Европа.

e-mail: maria@bread.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *